Schopnosti

vidieť

príležitosti

Our portfolio

Schopnosť vidieť príležitosti aj tam, kde iní už dávno rezignovali nás robí výnimočnými vo vytváraní budúcnosti.

Sme spoločnosť, ktorá si zakladá na hodnotách, lojalite, preto zodpovedný pristup k obchodným partnerom a zákazníkom je našou prirodzenou vlastnosťou.

Spoločnosti KK Company je súkromná, nezávislá, investičná spoločnosť zaoberajúca sa obchodovaním, prenájmami a službami na území Slovenskej Republiky od roku 1993.